Jak przygotować dział B+R?

Nowe inwestycje są szansą na rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy. Udoskonalanie rozwiązań lub stworzenie nowego, innowacyjnego produktu wymaga ogromnych nakładów finansowych. Unia Europejska wspiera rozwój nowych technologii oraz przedsiębiorców, którzy chcą w nie inwestować. Na czym polega działalność badawczo- rozwojowa? Jak przygotować działalność B+R? Na co można pozyskać dofinansowanie w ramach prac badawczo-rozwojowych?

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Ten typ działalności możemy podzielić na badania naukowe oraz prace rozwojowe. Misją działalności B+R jest ulepszenie bądź stworzenie nowych usług, produktów bądź procesów. Należy mieć na względzie, że działania powinny być prowadzone permanentnie. W grupie prac B+R znajdują się m.in. tworzenie, testowanie oraz walidacja prototypów, budowa linii pilotażowych, udoskonalonych koncepcji oraz techniki produkcji. Definicja prac jest bardzo szeroka, z tego względu, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie, tak ważne jest indywidualne przeanalizowanie każdego projektu.

Pokrywanie kosztów działalności B+R

Do przeprowadzania prac B+R potrzeba odpowiedniej infrastruktury badawczej oraz zaplecza technologicznego. Dla większości przedsiębiorstw brak pomocy zewnętrznej wiąże się z brakiem perspektyw rozwojowych. W związku z tym wiele firm chcących pozostać konkurencyjnymi sięga po fundusze z innych źródeł. I tutaj pojawia się pytanie, jak sfinansować działalność badawczo-rozwojową w firmie?

Do najpopularniejszych rozwiązań należą bezzwrotne dotacje unijne. Zasoby finansowe są dostępne dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na branże, w jakiej działa. Środki na prace B+R mogą otrzymać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z sektora MŚP. Mikro i małe firmy mogą pozyskać nawet 80% dofinansowania na badania przemysłowe oraz 60% na prace rozwojowe, w zależności od konkursu. Każdy, złożony wniosek jest dokładnie analizowany przez komisję konkursową, która sprawdza, czy projekt spełnia wszystkie wymagania formalne oraz wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Konkurencja z roku na rok jest coraz większa i lepiej przygotowana. Dlatego tak wiele firm decyduje się na profesjonalną pomoc w tworzeniu wniosków. Dzięki temu minimalizuje ryzyko błędów, które już na wstępie mogłyby odrzucić ich projekt.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania B+R?

  1. Koszty na działalność B+R muszą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy PIT i CIT
  2. Koszty na działalność B+R są zawarte zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych
  3. Podatnik wyodrębnia koszty działalności B+R
  4. Podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności w sferze specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie
  5. Podatnik wykazuje w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane, które podlegają odliczeniu
  6. Kwota przedstawionych kosztów nie przekracza limitów określanych w ustawach PIT i CIT
  7. Koszty kwalifikowane nie były zwrócone podatnikowi w dowolnej formie.

Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania B+R?

Środki z dotacji można przeznaczyć np. na realizację prac i badań rozwojowych, opłacenie specjalistów i ekspertów, zakup aparatury badawczej, tworzenie prototypów czy zakup patentów. Należy mieć na względzie, że wydawanie środków z UE podlega ścisłej kontroli. Wszystkie wydatki, jakich nie będzie można uznać za koszty kwalifikowane, nie będą objęte dofinansowaniem.

Czy konieczne jest wykazanie poziomu innowacyjności projektu?

Aby skorzystać z dofinansowania na prace B+R nie ma konieczności wykazania poziomu innowacyjności projektu. Wystarczy wprowadzić zmiany lub ulepszenia w istniejącym już produkcie czy usłudze w przedsiębiorstwie. Działalność badawczo-rozwojowa to zmiana dająca zupełnie nowy produkt lub proces, jak też zmiana cząstkowa będąca wyłącznie jego udoskonaleniem.

Jeśli masz pomysł na działalność badawczo-rozwojową, a w jego realizacji blokuje Cię jedynie brak środków. Zgłoś się do nas! Nasi eksperci chętnie pomogą Ci w stworzeniu projektu, który ma szansę powalczyć o dofinansowanie ze środków unijnych.