Bez kategorii

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Inwestycje realizujące cele gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) są jednym z priorytetowych kierunków wsparcia przedsiębiorstw w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Sprawdź z jakich źródeł możesz sfinansować wdrożenie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii, maszyn i urządzeń.

Jak wybrać firmę doradczą?

Proces ubiegania się o dotacje unijne jest dość skomplikowany. Wymaga poświęcenia czasu na przygotowanie aplikacji, elastyczności w działaniu oraz podejmowaniu decyzji, przeanalizowania szeregu dokumentów

Jak przygotować dział B+R?

Nowe inwestycje są szansą na rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy. Udoskonalanie rozwiązań lub stworzenie nowego, innowacyjnego produktu wymaga ogromnych nakładów finansowych. Unia Europejska wspiera rozwój nowych technologii oraz przedsiębiorców, którzy chcą w nie inwestować. Na czym polega działalność badawczo- rozwojowa? Jak przygotować działalność B+R? Na co można pozyskać dofinansowanie w ramach prac badawczo-rozwojowych? Czym jest …

Jak przygotować dział B+R? Read More »