Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Inwestycje realizujące cele gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) są jednym z priorytetowych kierunków wsparcia przedsiębiorstw w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Sprawdź z jakich źródeł możesz sfinansować wdrożenie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii, maszyn i urządzeń.