GOZ z KPO: Przełomowe Inwestycje dla polskich przedsiębiorstw

GOZ z KPO: Przełomowe Inwestycje dla Polskich Przedsiębiorstw

W świecie, gdzie zrównoważony rozwój staje się nie tyle opcją, co koniecznością, polskie przedsiębiorstwa stają przed szansą przełomowych zmian. Dzięki środkom pochodzącym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), możliwe staje się wsparcie inicjatyw związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jest to nie tylko krok ku ekologicznej transformacji, ale także szansa na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez innowacje i efektywność.

Mapa drogowa transformacji i KIS 7 – Klucze do Dofinansowania

Aby skorzystać z dostępnych środków, przedsiębiorstwa muszą przedstawić dwie kluczowe koncepcje: Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym oraz wpisać się w ramy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, szczególnie w KIS 7 „Gospodarka o obiegu zamkniętym”.

*Mapa drogowa GOZ* jest narzędziem ukazującym ścieżkę do zintegrowania zasad GOZ w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa – od produkcji po konsumpcję. Skupia się na promowaniu efektywnej i zrównoważonej gospodarki surowcami, wprowadzaniu innowacyjnych modeli biznesowych, a także zwiększaniu udziału biogospodarki.

*Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS 7)*, z kolei, określają preferencje w zakresie wsparcia projektów, które mają szansę na szczególny wkład w transformację polskiej gospodarki. Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach KIS 7 powinny dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów: ekoprojektowanie, efektywne wykorzystanie zasobów, innowacje w produkcji i przetwórstwie, zrównoważone modele konsumpcji, oraz efektywne zarządzanie odpadami i ściekami.

Inwestycje z Przyszłością

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które przyczynią się do:

– poprawy zarządzania surowcami,

– zwiększenia efektywności energetycznej,

– przejścia na model biznesowy generujący zerową ilość odpadów,

– redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wartość dofinansowania może sięgać nawet 3,5 miliona zł, co stanowi znaczące wsparcie dla przedsięwzięć mających na celu wprowadzenie lub rozwój praktyk GOZ w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Zaproszenie do Współpracy

Nasza firma konsultingowa zaprasza wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa do współpracy. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w tym opracowanie Mapy drogowej GOZ oraz dopasowanie projektów do wymogów KIS 7. Dzięki naszej pomocy, mogą Państwo znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, a tym samym przyspieszyć realizację swoich innowacyjnych projektów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie otwiera GOZ dla Twojej firmy. Razem możemy pracować na rzecz zrównoważonej przyszłości i nowych możliwości dla polskiej gospodarki

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *