WEKTOR - Marek Gąsiorowski

Kapsułki rozpuszczalne w wodzie.
Nasi klienci znajdują nisze tam gdzie na pozór wydawałoby się, że już nic nie można zrobić, aby się wyróżnić. Za każdym razem, gdy udaje nam się poznać takiego klienta jesteśmy dumni, że to właśnie do nas się zgłosił, aby pozyskać dofinansowanie z Funduszy Unijnych.

Tym razem mieliśmy okazję pracować przy projekcie firmy WEKTOR – MAREK GĄSIOROWSKI, która istnieje na rynku już 1990 roku. Zajmuje się budową maszyn i urządzeń przemysłowych również tych na specjalne zamówienie. U naszego klienta maszyny powstają od podstaw od projektu mechanicznego, elektrycznego poprzez budowę maszyny, oprogramowanie oraz testy produkcyjne.

Praca nad projektem.
Klient odnalazł niszę wśród maszyn do produkcji kapsułek zawierających proszek, żel oraz płyn z folii biodegradowalnej typu PVOH. Dostępne na rynku maszyny cechowały się skomplikowaną budową, małą wydajnością oraz wysoką odpadowością. Pan Marek wraz ze swoim Zespołem bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w branży, podjęli się skonstruowania maszyny z transporterem modułowym ruchu przerywanego o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych odpowiadającej swoją konstrukcją na potrzeby klientów.
Działo się. Wyobraź sobie, że udziału w projekcie zaproszono aż dwie jednostki naukowe, które pomogły firmie WEKTOR w przeprowadzeniu badań. My ze swojej strony oprócz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu, wspieraliśmy naszego klienta w podpisaniu umowy konsorcjum z Instytutem Energetyki w Warszawie i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

Projekt zakończył się sukcesem! W wyniku prac B+R opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań, które zakończyły się uzyskaniem ochrony patentowej (w kraju jak i za granicą).
Dzięki uzyskaniu dofinansowania firma Wektor opracowała maszynę pozwalającą na zgrzewanie kapsułek zawierających kilka składników o różnej charakterystyce (proszek, żel, płyn). Dodatkowym efektem projektu było opracowanie i budowa stanowiska badawczego do wykonywania analiz przewodności cieplnej materiałów.

Cieszyliśmy się, że dzięki naszej współpracy udało się wprowadzić na rynek kolejne proekologiczne rozwiązanie.

Ale to nie koniec historii.

Po sukcesie jaki osiągnęliśmy w konkursie Działanie – Ścieżka dla Mazowsza, Pan Marek zadecydował o naszej dalszej współpracy w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla swojej firmy. Tym razem firma Wektor miała się podjąć realizacji projektu badawczego. Konkurs do którego mieliśmy przygotować klienta od strony merytorycznej jak i dokumentacji to 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Projekt dotyczył maszyn z transporterem modułowym ruchu przerywanego służącej produkcji tabletek z folii rozpuszczalnej w wodzie typu PVOH.

Nie bez znaczenia była dla nas ta praca. Cieszyliśmy się. Kolejny raz mogliśmy podjąć się opracowania ambitnego projektu przyczyniającego się zarówno do rozwoju naszego klienta jak i ochrony środowiska naturalnego. Bo musisz wiedzieć, że produkty pakowane w folię biodegradowalną nie generują plastikowych odpadów. Po prostu znikają! A będąc precyzyjnym w krótkim czasie mogą ulec degradacji do dwutlenku węgla i wody. Alkohol poliwinylowy jest nietoksyczny, pozbawiony smaku i nieszkodliwy dla ludzkiego organizmu.

Podjęto prace badawcze nad opracowaniem m.in. innowacyjnego systemu dozowania cieczy z indywidualną regulacją dozy. Dla ciekawych tego tematu jest to układ wielodyszowy pracujący na jednej pompie i pozwalający na bardzo precyzyjne dozowanie substancji do tabletek. Dokładna zawartość środków chemicznych w tabletkach jest kluczowa dla ich skuteczności. Dodatkowo Zespół pracował nad układem jednoczesnego napełniania substancją sypką gniazd stykających się ze sobą.

Sukces goni sukces.

Kolejny projekt i kolejny sukces. Poziom innowacyjności osiągniętych wyników skutkował złożeniem poprzez biuro rzecznika patentowego kolejnych wniosków patentowych. Rezultatem projektu było opracowanie znacząco ulepszonych rozwiązań w skali świata.
Dzięki naszej wspólnej pracy nowa maszyna będzie pozwalać na jeszcze bardziej wydajną i bezawaryjną produkcję kapsułek z folii rozpuszczalnej typu PVOH. Przyczyni się to do dalszego ograniczenia odpadów plastikowych i presji środowiskowej.
Najbardziej jednak cieszy nas fakt, że nasza praca rozwija przedsiębiorstwa. Dofinansowania dla firm dają szerokie możliwości, a my wiemy w którym kierunku pokierować klienta. Realizacja ambitnych ambitnych celów badawczych tak jak w tym przypadku często kończy się uzyskaniem patentów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej.

1. Tytuł projektu: „Realizacja prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych rozwiązaniach technicznych w maszynie do pakowania substancji sypkich i płynnych w folię rozpuszczalną w wodzie”

Działanie – Ścieżka dla Mazowsza

Zaoferowane usługi:
– doradztwo w zakresie B+R
– pozyskanie dotacji

0 0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania

2.Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem maszyny pakującej o innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych”

Program operacyjny – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Poddziałanie – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Zaoferowane usługi:
– doradztwo w zakresie B+R
– doradztwo w zakresie utworzenia konsorcjum
– pozyskanie dotacji

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania