Wdrożenie Wyników prac B+R na Mazowszu

NOTEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wdrożenie wyników prac B+R projektu dofinansowanego ze
środków UE, polegającego na opracowaniu zintegrowanej platformy zaawansowanego
systemu pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na
potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

Link do szczegółów projektu: EU-Projects – Notel (notelit.pl)

 

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania

WEKTOR - MAREK GĄSIOROWSKI

Wdrożenie innowacyjnych maszyn do pakowania substancji sypkich i płynnych w folię rozpuszczalną w wodzie będących wynikiem zrealizowanych prac B+R

Link do szczegółów projektu: WEKTOR – Produkcja maszyn, części i podzespołów mechanicznych (wektor-mg.pl)

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania

ANDRZEJ PASZKOWSKI ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wdrożenie w przedsiębiorstwie ANDRZEJ PASZKOWSKI ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH innowacji.

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania

BTC KORPORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach pomiarowych.

Link do szczegółów projektu: Projekty dofinansowywane z funduszy UE | BTC Korporacja

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania

SALIX WIERZBICCY SPÓŁKA JAWNA

Wdrożenie prac b+r dotyczących opracowania udoskonalonego, zautomatyzowanego i wysoce elastycznego procesu wytwarzania elementów karoseryjnych w produkcji małoseryjnej.

Link do szczegółów projektu: SALIX – Aktualizacje postępów projektu 

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania

ANDRZEJ RADZISZEWSKI "RESURS"

Wdrożenie w przedsiębiorstwie RESURS własnych prac B+R
dotyczących technologii automatycznego natryskiwania powłok regeneracyjnych.

Link do szczegółów projektu: RESURS Andrzej Radziszewski – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania