ONEFOURSEVEN Sp. z o.o.

Ratowanie dzieci stawiamy na pierwszym miejscu.

Dzisiaj opowiem Wam o projekcie który chwycił nas za serce. Nawet do głowy by nam nie przyszło odmówić współpracy przy nim. Naszym celem było wygrać i przyczynić się do ratowania życia noworodkom.

Praca nad projektem B+R.

Zdrowie to sprawy priorytetowe. A o jeśli chodzi o zdrowie naszych dzieci? Przypuszczam, że tak jak i my uważacie, że jest to najważniejsza sprawa. To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby o nie dbać. Dzieci trzeba otaczać troską i dbać o nie. A jeśli można robić więcej w tym temacie to trzeba działać.

Spotkanie z firmą ONEFOURSEVEN Sp. z o.o. było przeznaczeniem. Od razu wiedzieliśmy co trzeba zrobić żeby udało się pozyskać dofinansowanie. Przedmiotem projektu o którym mowa było opracowanie platformy do diagnozy martwiczego zapalenia jelit wśród noworodków (łac. enterocolitis necroticans neonatorum, ang. necrotizing enterocolitis, NEC). Choroba ta jest jednym z najpoważniejszych stanów nagłych u noworodków, dotykającym do 10% niemowląt o bardzo małej masie urodzeniowej (Very Low Brith Weight- VLBW) i w populacjach najbardziej niedojrzałych noworodków śmiertelność z powodu NEC może wzrosnąć nawet do 60% gdy dowiedzieliśmy się o tym wszystkim , decyzja była prosta musimy dołożyć wszelkich starań, aby wniosek uzyskał dofinansowanie. Rozpoczęliśmy pracę. Konkurs który wybraliśmy wspólnie z naszym klientem 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw idealnie pasował to wszystkich założeń. W ramach konkursu wspierane były projekty badawczo-rozwojowe od fazy badań przemysłowych i prac rozwojowych do tzw. pierwszej produkcji.

Czekało nas bardzo dużo pracy. Rozpoczęliśmy ją od wielogodzinnych rozmów z klientem, dwoma Szpitalami dziecięcymi oraz Jednostką Naukową. Udało nam się wypracować efektywną komunikację pomiędzy sektorem biznesu, a sektorem nauki- mogliśmy ruszać dalej.

Zaplanowane prace badawczo- rozwojowe miały w efekcie doprowadzić do opracowania systemu informatycznego, który wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, będzie umiejętnie rozpoznawał zdjęcia USG noworodków, rozpoznając na nich znamiona, które mogą świadczyć o wysokim potencjale zachorowania noworodka na NEC lub o trwającej już chorobie.

To miało zrewolucjonizować polską neonatologię! A my byliśmy dumni, ze bierzemy w tym udział.

Udało nam się !

Nasza praca zaowocowała sukcesem. I to jakim, projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Opracowanie nowatorskiej metody diagnozowania martwiczego zapalenia jelit przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji, w celu zmniejszenia śmiertelności wśród noworodków urodzonych przedwcześnie znalazł uznanie wśród Ekspertów oceniających. To nas bardzo ucieszyło, bo to oznacza, że zdrowie i życie dzieci nie jest ważne tylko dla nas, ale również dla innych.

Beneficjent: ONEFOURSEVEN Sp. z o.o.
Program operacyjny – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Poddziałanie – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Zaoferowane usługi:
– doradztwo w zakresie B+R
– doradztwo w zakresie utworzenia konsorcjum
– pozyskanie dotacji

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania