Sukces naszych klientów z dofinansowaniem PARP

Sukces naszych Klientów

Z radością informujemy, że firmy takie jak Arbor Bg Sp. z o.o. Sp.k., BLS Błażej Sulich, DR Firma Sp. z o.o., Fol – Druk Flexo Sp. z o.o., Marek Majewski „Bartex”, i Sobianek Sp. z o.o., już skorzystały z unikalnej szansy jaką oferuje konkurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), osiągając 100% dofinansowanie na rozwój swoich ekoinnowacyjnych projektów.

O konkursie

Polska Wschodnia staje się przodownikiem w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju dzięki wsparciu PARP. Konkurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” jest dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które dążą do wprowadzenia ekologicznych innowacji w swoich modelach biznesowych.

Jakie projekty są wspierane?

Program koncentruje się na wsparciu projektów związanych z:

  • Ekoprojektowaniem i technologiami przyjaznymi środowisku,
  • Optymalizacją wykorzystania zasobów,
  • Innowacyjnością w procesach produkcji i przetwórstwa,
  • Modelami biznesowymi redukującymi odpady i zwiększającymi recykling,
  • Rozwojem rozwiązań wspierających zrównoważone użytkowanie i konsumpcję.

Dlaczego warto?

Dofinansowanie w wysokości 100% na opracowanie modelu GOZ to nie tylko finasowanie, ale szansa na zrównoważony rozwój firmy.