IZOTERM

Historia pierwszych kroków w branży budowlanej 

Długo zastanawiałem się jak mam wam opisać historię tej współpracy. Doszedłem jednak do wniosku, że nie ma na co czekać i opowiem wszystko od początku. Dlaczego tak zwlekałem? bo ciężko jest słowami opisać wdzięczność jaką czuję za to, że miałem okazję współpracować z tak strategicznym klientem. Firma IZOTERM to klient z którym współpracujemy już od wielu lat i dzięki któremu pozyskaliśmy swoje ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji dla branży budowlanej. 

O kliencie 

Firma Izoterm od początku swojej działalności zajmuje się produkcją i sprzedażą płyt styropianowych. 

Wieloletnie doświadczenie w przetwarzaniu różnych typów polistyrenów używanych do produkcji styropianu zaowocowało wiedzą techniczną z tego zakresu. Produkując od wielu lat maszyny do produkcji styropianu firma stała  się jednym ze znanych producentów maszyn i urządzeń. Celem firmy IZOTERM jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez oferowanie produktów o najwyższej jakości. Firma współpracuje z największymi europejskimi i światowymi koncernami chemicznymi w zakresie dostaw surowca do produkcji dzięki czemu końcowy produkt jest wytworzony z najlepszej jakości składników dostępnych na rynku. Firma IZOTERM o czym warto wspomnieć  jest członkiem Polskiego Klastra Transferu Technologii oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. 

W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada patenty oraz wzory przemysłowe. Spółka Izoterm została laureatem wielu nagród i wyróżnień za swój dynamiczny rozwój. 

Nasza współpraca 

W pierwszym miesiącu naszej współpracy przeprowadziliśmy kompleksowy audyt środowiska firmy. Dodatkowo szczegółowo przeanalizowaliśmy ofertę firmy pod względem innowacji nowych technologii. Dzięki temu poznaliśmy potrzeby inwestycyjne firmy i mogliśmy trafnie określić jaką ścieżką dotacji unijnych możemy klienta pokierować. W końcowym efekcie dla firmy Izoterm pozyskaliśmy łącznie 3 dotacje oraz w najcięższym dla przedsiębiorców okresie czyli okresie pandemii COVID-19 pozyskaliśmy wsparcie z działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”. 

Jak udało nam się ustalić w swoim zakładzie produkcyjnym firma IZOTERM stosuje jedynie nowoczesne technologie przetwórstwa polistyrenu, a najwyższą jakość uzyskuje dzięki systematycznej modernizacji i wymianie maszyn i urządzeń. 

W swoim pierwszym projekcie klient potrzebował  wdrożyć technologię produkcji niezapalnych płyt termoizolacyjnych o właściwościach niezapalnych i niekapiących na bazie polistyrenu ekspandowanego EPS. W efekcie realizacji miał powstać materiał termoizolacyjny o znacznie lepszej odporności na ogień niż standardowy styropian. Wytworzone w ten sposób płyty nie zapalają się, nie rozprzestrzeniają ognia (nie topią się i nie kapią). Jest to innowacyjna technologia dotychczas nie stosowana na świecie. Po długich rozmowach na temat celu projektu i jego formy, klient zadecydował, że celem jego projektu ma być wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego oraz zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy firmie to udział w konkursie konkursu Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” a projekt nazwaliśmy „Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych”

To co wykonaliśmy w ramach tego zlecenia bardzo rozwinęło nasz potencjał. Mieliśmy okazję uczestniczyć podczas prac nad opatentowaniem rozwiązania. Przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną oraz raport podsumowujący wyniki prac B+R. Po ocenie merytorycznej pomogliśmy naszemu klientowi przygotować się do panelu ekspertów omawiając z nim najczęściej pojawiające się pytania oraz przygotowaliśmy prezentację, którą miał przedstawić przed Komisją Oceniającą. 

Czas oczekiwania na wyniki był dla nas kluczowym wydarzeniem, bo to było nasze pierwsze doświadczenie z tak rozbudowaną strukturą naszej pracy. Wyobraźcie sobie jak byliśmy dumni gdy ogłoszono listę rankingowa na której widniał nasz wspólny projekt. 

Dzięki naszej ciężkiej pracy i zaangażowaniu na każdym etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej osiągnęliśmy wspólny cel i firma IZOTERM otrzymała dofinansowanie na realizację swojego projektu.  Po owocnej współpracy klient zdecydował się na naszą usługę oferującą pomoc w rozliczaniu projektu podczas które oprócz przeprowadzania procedur przetargowych min. na budowę nowego zakładu pomagaliśmy mu podczas kontroli z Urzędów. Dzięki naszej współpracy 

W efekcie klient pozyskał dofinansowanie, przeszedł przez cały proces związany z dotacjami unijnymi. A wymiernie zbudował fabrykę, kupił maszyny i produkuje innowacyjne rozwiązanie przez co stał się jeszcze większym liderem w swojej branży. Wdrożenie nowego produktu przełożyło się na także na wzrost bezpieczeństwa osób i obiektów poprzez wprowadzenie produktu izolacyjnego w postaci płyt styropianowych o właściwościach niezapalnych i niekapiących.

Poddziałanie – 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” „Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych”

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania