IPS

W naszej branży tak samo jak w innych, wszystkich klientów bardzo się szanuję, ale niektórych dodatkowo bardzo lubi. Dzisiaj opowiem wam o klientach którzy trafili pod nasze skrzydła z polecenia innej firmy. Od razu zyskali u nas miano jednych z najsympatyczniejszych, a zarazem profesjonalnych przedsiębiorców jakich mieliśmy okazję poznać. 

Mowa o firmie IPS sp. z o.o. Firma została założona w 2012 i od tamtej pory sukcesywnie się rozwija. Posiada biuro handlowe w Warszawie oraz magazyn na terenie Polski Wschodniej gdzie odbywa się produkcja. IPS Sp. z o. o jest wiodącym ogólnopolskim producentem akcesoriów dociepleniowych. Zaopatruje sklepy i składy budowlane, firmy wykonawcze, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych oraz zakłady produkcyjne i przemysłowe.

Nasza przygoda i współpraca zaczęły się od konkursu Internacjonalizacja MŚP w którym to wnioskodawcy mogli otrzymać dofinansowanie na udział w targach lub misjach gospodarczych, kampanię marketingową czy też specjalistyczne usługi doradcze dotyczące wprowadzenia swojej marki na nowe rynki zagraniczne. 

Dla naszych klientów w ramach współpracy przygotowaliśmy model biznesowy który obejmował swym zakresem analizę możliwości eksportowych firmy, wskazanie rynków docelowych i projekcję możliwości sprzedaży na tych rynkach; analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa i propozycję zmian tego modelu; wskazanie najefektywniejszych narzędzi, metod marketingowych i promocyjnych, rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa; koncepcję i plan działań wejścia na rynek zagraniczny. Do tego oczywiście opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz przygotowaliśmy analizę finansową. 

Sukces!

Wiedzieliśmy, że taka współpraca musiała się udać i mieliśmy rację. Nasz klient otrzymał dofinansowanie na realizację swojego projektu. Dzięki pozyskanym środkom klient może przeprowadzić kampanię marketingową, a jak wiadomo marketing eksportowy charakteryzuje się planem określonych działań mających na celu zaoferowanie konkretnego produktu, bądź usługi na rynku zagranicznym, który ma być dostępny w korzystnej dla klienta cenie, w odpowiednim czasie i miejscu, co umożliwi pozyskanie klienta i pozwoli na zapewnienie mu satysfakcji i spełnienie jego oczekiwań. Aby to zrealizować w modelu biznesowym  rekomendowaliśmy  wsparcie promocji przez specjalistów z branży, aby firma IPS w efektywny sposób mogła dotrzeć do klienta zagranicznego. Dodam, ze strategia i działania marketingowe miały być spersonalizowane pod dany rynek. W związku z wdrażanym procesem internacjonalizacji, firma wypracuje nowe podejście do wartości oferowanych klientom.

Pytanie o dalszą współpracę było formalnością. Zatem rozpoczęliśmy pracę nad rozliczaniem projektu. To kolejny przypadek gdzie nasza praca nie polega jedynie na napisaniu projektu, ale również zajmujemy się nim później na etapie przeprowadzania procedur. W przypadku tego Klienta jesteśmy zadowoleni, że nasza współpraca trwa dalej. 

Beneficjent: IPS sp. z o.o.
Tytuł projektu:  Internacjonalizacja firmy IPS Sp. z o.o. poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne

Poddziałanie – 1.2 Internacjonalizacja MŚP

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania