Designers

To co najważniejsze, wysoka skuteczność: 5 wniosków = 5 dotacji

W efekcie współpracy naszego zespołu do firmy Desgners trafiło łącznie ponad 15 mln zł dofinasowania.
W rezultacie przedsiębiorstwo staje się kreatorem trendów w branży oraz liderem rynkowym w obszarze innowacji.
Firma Designers od początku swojej działalności specjalizuje się w integracji systemów sieciowych oraz systemów wspomagania projektowania CAD/CAM/GIS.
Przedsiębiorstwo stworzyło w 2001 r. autorski system eDIOM (ewidencja dróg i obiektów mostowych), który został wdrożony w największych miastach Polski. Obecnie używa go ponad 120 zarządów dróg i około tysiąca użytkowników.

Od roku 2009 firma posiada system mobilnego skaningu laserowego oraz laser VZ400 do skaningu stacjonarnego. Designers udostępnia też do sprzedaży system mobilnej rejestracji zdjęciowej pasa drogowego z wyzwalaniem czasowym – GPSCAM1.

Misją przewodnią firmy Desingers Sp. z o.o. jest świadczenie profesjonalnych usług na najwyższym międzynarodowym poziomie poprzez wdrażanie najlepszych technologii i optymalnych rozwiązań dla klientów i najwyższe kompetencje zdobyte przy dużych projektach GIS. Zasięg działania firmy obejmuje cały kraj.

Firma Designers to przykład szybkiego rozwoju dzięki dotacjom. Zrealizowała kilka projektów (również we współpracy z jednostkami naukowymi) co przełożyło się na dynamiczny rozwój i uzyskanie pozycji jednego z liderów na polskim rynku oraz zdobywa coraz mocniejszą pozycję na rynku zagranicznym. 

Dzięki projektom badawczym posiada innowacyjne know-how, zbudował zespół bardzo doświadczonych specjalistów co pozwala na realizację dalszych prac B+R i dalszy rozwój firmy.

5 projektów = 5 dotacji: Potwierdzona skuteczność wynikami!

Tytuł projektu: Opracowanie i skonstruowanie dookólnego laserowego urządzenia skanującego

0 PLN
Całkowita wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania

Opis:

Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac B+R zmierzających do opracowania własnej technologii laserowych urządzeń skanujących, które poprzez swoje nowe cechy i funkcjonalności będą stanowiły o wdrożeniu innowacyjnego w skali świata rozwiązania pomiarowego

Tytuł projektu: Automatyzacja inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D

0 PLN
Całkowita wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w obszarze automatyzacji pomiaru stanu technicznego dróg oraz poprawności ich oznakowania. Docelowy System Inercyjnego Pomiaru 3D (robocza nazwa: GPSCAM2), pozwoli na łatwą, zautomatyzowaną weryfikacje i dokumentację wykonanych napraw czy prac budowlanych. GPSCAM2 będzie kompletną platformą umożliwiającą wykonanie zdjęć poklatkowych i/lub skaningu laserowego z wysoką dokładnością podczas jazdy pojazdu a następnie wstępnej obróbki zdjęć i chmur punktów 3D z laserów aż po wykonania ortofotomap pasa drogowego, oceny stanu dróg czy rozpoznania oznakowania – całość w inteligentnym systemie IT.

Tytuł projektu: Skaner laserowy z wykorzystaniem lasera światłowodowego

0 PLN
Całkowita wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania

Celem projektu jest opracowanie skanera laserowego z wykorzystaniem lasera światłowodowego.

Tytuł projektu: Opracowanie mobilnej platformy pomiarowej z wykorzystaniem lasera JAG6 wraz z klasyfikatorami obiektów drogi przy rozpoznawaniu obrazów

0 PLN
Całkowita wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania

Celem projektu jest uzyskanie samouczącej się platformy mobilnej, której elementy można wykorzystywać w systemach ITS do zarzadzania ruchem pojazdów i sterowania sygnalizacją świetlną. Platforma może w czasie rzeczywistym podawać problemy zidentyfikowane na drodze już w czasie objazdu, co nie było możliwe dla poprzedniej wersji platformy. 

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji produktowo-procesowej poprzez automatyzację inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D

0 PLN
Całkowita wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania

Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnych prac badawczo – rozwojowych objętych dofinansowaniem.