Cyfryzacja Przedsiębiorstw

CHIRURGIA PLASTYCZNA Sp. z o.o. Sp.K

MKC pomogło pozyskać i rozliczyć dotacje na Cyfryzacje przedsiębiorstwa CHIRURGIA PLASTYCZNA Sp. o.o. Sp.K. Beneficjent zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania informatycznego usprawniającego komunikację oraz zwiększającego bezpieczeństwo pacjentów w dobie pandemii i przyszłych zdarzeń losowych.” Celem zapewnienie możliwości pełnego funkcjonowania kliniki. Cyfryzacja w przedsiębiorstwie umożliwi zapewnienie kompleksowej opieki podczas realizacji zabiegów oraz w okresie poopreacyjnym.  Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wprost definiowały możliwy sposób świadczenia usług medycznych poprzez telemedycynę.

Wdrożona innowacja procesowa pozwoli Wnioskodawcy na cyfryzację w obszarze opieki pooperacyjnej i komunikacji z pacjentem co przełoży się na zyskanie odporności kliniki w dobie pandemii oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa pracowników i pacjentów w trakcie realizacji usług.

Projekt napisany i rozliczony przez ekspertów MK Consulting: Projekt unijny – Dr Szczyt

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania

"DATA NET" TOMASZ RYCHLIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Wdrożenie autorskiego oprogramowania do zarządzania usługami wsparcia technicznego i nadzorem infrastruktury technicznej w celu cyfryzacji firmy i jej uodpornienia na  czynniki losowe.

W ramach projektu zrealizowane zostało jedno zadanie, polegające na zakupie usług programistycznych, w wyniku których wnioskodawca otrzymał autorskie, dedykowane oprogramowanie do zarządzania usługami wsparcia technicznego i nadzorem infrastruktury technicznej. System uprości i poszerzy komunikację między Wnioskodawcą, a klientem, jednocześnie redukując fizyczne kontakty międzyludzkie Wdrożona dzięki cyfryzacji innowacja procesowa umożliwi Wnioskodawcy zdalną komunikację z klientem, zbieranie danych dotyczących obsługiwanych procesów, monitoring obsługiwanej infrastruktury, czy też budowanie bazy wiedzy na podstawie historii aktywności. Dzięki temu działalność Wnioskodawcy będzie uodporniona na kryzysy takie jak pandemia, ponieważ będzie uniezależniona od wprowadzanych w u poszczególnych klientów procedur bezpieczeństwa, czy też ograniczeń w poruszaniu się techników Wnioskodawcy po terenie klienta. Wdrożenia innowacji, oprócz zakupowanej usługi programistycznej, polegało na zakupie serwera, hostingu dla serwera, urządzeń terminalowych dla pracowników oraz zakupu stacji przekaźnikowych. Projekt napisany i rozliczony przez ekspertów MK Consulting.

Szczegóły projektu: Dofinansowanie – Data Net SP.J. (data-net.com.pl)

0 PLN
Wartość projektu
0 0 PLN
Wartość dofinansowania