BTC Korporacja

Konkretnie do celu.

Podczas naszej kariery zawodowej mieliśmy do czynienia z różnymi klientami. Muszę Się do czegoś przyznać… wszystkich pamiętam, ale niektórych zapamiętam na całe życie. Jedną z takich firm jest firma BTC Korporacja. Już od samego początku współpracy byliśmy zachwyceni modelem naszej współpracy. Jasne warunki i konsekwentne kroki do przodu. Nigdzie nie musieliśmy się cofać i wyjaśniać od nowa podstawowych kwestii. Zatrzymywaliśmy się owszem, ale tylko po to, aby jeszcze lepiej przygotować projekt. Aż miło było przyglądać się firmie która ma skonkretyzowaną strategię rozwoju i wie co chce osiągnąć. Co tu dużo pisać, mieliśmy wziąć udział w bardzo ważnym projekcie.

Czy powietrze można zbadać mikrofonem?

Podczas pracy nad projektem firmy BTC Korporacja dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy- powietrze można zbadać mikrofonem. Nie wierzysz? Też na początku nie dowierzaliśmy, a jednak im się udało.
Dzięki ugruntowanej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu na rynku projektowania i produkcji nowoczesnych rozwiązań elektronicznych dla przemysłu, przedsiębiorstwo BTC Korporacja postanowiło opracować cyfrowy spektroskop do analizy atmosfer gazowych i aerozolowych oraz ciał stałych. Już po samej nazwie widać, że było to złożone zagadnienie. Projekt wymagał odpowiedniego zaplecza badawczego i odpowiedniej infrastruktury. W związku z tym firma zleciła opracowanie przełomowego produktu jednostce naukowej. Wyzwania podjęła się Politechnika Warszawska, która opracowała prototyp. Przedmiotem projektu do którego mieliśmy przygotować dokumentację aplikacyjną było wdrożenie innowacji produktowej w postaci cyfrowego spektrometru PAS (PhotoAcoustic Spectroscopy) wyposażonego w wielokanałową głowicę fotoakustyczną z mikrofonami MEMS. Urządzenie składa się m.in. z:
– wielokanałowej głowicy fotoakustycznej (PAC – PhotoAcoustic Cell)
– wielokanałowego, izochronicznego przetwornika A/C z próbkowaniem jednoczesnym
– systemu gromadzenia i obróbki zgromadzonych danych

A dla ciekawskich nowych technologii warto dodać, że Systemy PAS są stosowane do wykrywania wycieków gazów, wykrywania obecności określonych gazów, wykrywania monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu i innych atmosferach gazowych, monitorowania składu atmosfer gazowych, a także monitorowania składu chemicznego ciał stałych.

Efekt naszej współpracy.

W naszej pracy cieszymy się najbardziej tym, że ma ona sens. Zwłaszcza w tak wielowymiarowych projektach. Mimo wielu spekulacji, dotacje unijne dają wiele możliwości rozwoju firmom i jesteśmy dumni z tego, że możemy w tym uczestniczyć. Miło nam później śledzić postępy wspólnie przygotowanych projektów. W tym przypadku dofinansowanie z unii pozwoliło klientowi na zakup specjalistycznego sprzętu w tym : wielostanowiskowy system do programowania i konfiguracji kontrolerów, wielostanowiskowy system do testowania funkcjonalnego i kalibracji kontrolerów czy komorę klimatyczną do testowania i kalibracji pomiarowej głowic.

Skromnie dodam, że opracowane rozwiązanie jest unikatowe w skali świata. Założenia konstrukcji od kilku lat dyskutowane były wyłącznie w pracach naukowych a nasz klient urzeczywistnił teorię. Realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszego klienta, a także wzrostu bezpieczeństwa nas wszystkich.

Beneficjent: „BTC KORPORACJA” PAWEŁ ZBYSIŃSKI
Tytuł projektu: „Wdrożenie do produkcji przemysłowego mobilnego kontrolera spektroskopu fotoakustycznego.”

Program operacyjny – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Poddziałanie – 3.3 Innowacje w MŚP

Zaoferowane usługi:
– pozyskanie dotacji
– rozliczenie dotacji

0 PLN
Wartość projektu
0 PLN
Wartość dofinansowania