Wprowadzenie nowej oferty usług rekrutacyjnych oraz udoskonalenie obecnej oferty na rynek brytyjski w celu odpowiedzi na negatywne skutki Brexit-u

O firmie:

Awareson spółka z o.o. to doświadczona firma consultingowa w obszarze outsourcingu i rekrutacji IT. Ich działania skupiają się głównie na wsparciu specjalistów z branży IT oraz przedsiębiorstw, które swoją działalność opierają w dużej mierze na nowych technologiach. Na swoim koncie posiadają ponad 2500 sfinalizowanych rekrutacji, są dostawcą dla największych na świecie klientów końcowych Global Fortune 500 dla różnorodnych branż.

Krótki opis:

Wprowadzenie nowej oferty usług rekrutacyjnych na rynek brytyjski, jak również udoskonalenie obecnej już na tym rynku oferty, jako odpowiedź na negatywny wpływ Brexitu na obecność Wnioskodawcy na tym rynku oraz znaczne ograniczenie jego działalności. Dodatkowo, dzięki zakresowi rzeczowemu projektu, nastąpi udoskonalenie obecnej oferty Wnioskodawcy na rynku brytyjskim, jak również dostosowanie funkcjonowania Wnioskodawcy na rynku brytyjskim do wymogów przepisów prawnych dotyczących obrotu danymi osobowymi (w kontekście legislacji GDPR / RODO).

W wyniku projektu Wnioskodawca poszerzy rynek zbytu o nową grupę docelową na rynku brytyjskim w zakresie potencjalnych Klientów (korporacje brytyjskie), jak również o możliwość pozyskiwania nowej grupy Kandydatów (inne grupy specjalistów, niż dotychczas pozyskiwani na rynku brytyjskim, co stanowi udoskonalenie oferty). Głównym celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków brexit-u w działalności firmy Awareson, gdyż w szczególności zmiana warunków prawnych współpracy i wymiany danych osobowych z podmiotami z Wielkiej Brytanii (a jednocześnie spoza Unii Europejskiej) spowodowała wzrost kosztów działalności Wnioskodawcy, jak również ograniczenie ekspansji firmy na rynek brytyjski. Dzięki realizacji projektu i poczynieniu opisanej w niniejszym wniosku inwestycji, możliwe będzie zaadresowanie wszystkich konsekwencji Brexitu i odpowiedź na nie, a nabywany w projekcie system zagwarantuje bezpieczeństwo wymiany danych osobowych z podmiotami z Wielkiej Brytanii, jak również umożliwi skuteczne wejście na rynek brytyjski z nową ofertą rekrutacyjną. Rezultat projektu umożliwi zatem Wnioskodawcy zrekompensowanie skutków negatywnego oddziaływania Brexitu na działalność firmy.

 

Koszt nabycia Wartości niematerialnych i prawnych

W ramach zadania zakupione zostanie oprogramowanie do kompleksowego zarządzania procesem rekrutacji i potwierdzania ofert z Klientami i Kandydatami z rynku brytyjskiego. Oprogramowanie umożliwi odpowiedź na negatywne skutki brexitu, jednocześnie umożliwiając wprowadzenie nowej oferty na rynek brytyjski (rozpoczęcie oferowania posiadanych w bazie Kandydatów klientom korporacyjnym z Wielkiej Brytanii), jak również udoskonalenie obecnej oferty na rynku brytyjskim (w zakresie pozyskiwania Kandydatów). Oprogramowanie zapewni jednocześnie zgodność z prawnymi wymogami po-brexitowymi, w tym przede wszystkim zgodność z zasadami przetwarzania danych osobowych w kontekście legislacji GDPR / RODO.

0 EUR
Wydatki kwalifikowane
0 EUR
Kwota dofinansowania