Innowacyjne technologie materiały POS-3D

MK CONSULTING  wykonało usługi z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.

Opracowany wniosek został złożony w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/2/2013 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt uzyskał wysokie 25 miejsce na Mazowszu, spośród firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Celem projektu był rozwój potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie unikalnych technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów i usług.

Firma MK CONSULTING wykazała się znakomitą znajomością zagadnień związanych z tematyką funduszy pomocowych UE oraz w pełni zaangażowała się zarówno we współpracę z oddelegowanymi przez naszą firmę pracownikami jak również w konsultacje z odpowiednimi urzędami. W sposób rzetelny i terminowy wywiązywała się ze swoich zobowiązań co zaowocowało przyznaniem bezzwrotnej dotacji unijnej. 

Wyrażamy zadowolenie ze współpracy merytorycznej i technicznej na etapie sporządzania dokumentacji jak i w długim procesie weryfikacji.

Szczegóły: Artplex – Artplex

0 EUR
Wydatki kwalifikowane
0 EUR
Kwota dofinansowania