Pozyskaliśmy prawie 10 mln zł dofinansowania na JEDEN PROJEKT (55% kosztów)
Całkowita wartość projektu 21,525 mln zł.

Wspólnymi wysiłkami udało się pozyskać dotacje, która zaowocuje wprowadzeniem na rynek serii profili aluminiowych typu „slim” dla branży producentów okien. Jest to teraz jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku. Nasz klient będzie mógł uruchomić produkcje profili aluminiowych w nowo wybudowanym zakładzie w woj.świętokrzyskim. Projekt ma na celu wdrożenie wyników badań nad innowacyjną matrycą pozwalającą na wzrost prędkości przepływu metalu, co pozwoli na zwiększenie wydajności oraz zmniejszeniem energochłonności przy znaczącej poprawie aspektów środowiskowych. Nawet przy takich „ciężkich” procesach możliwe jest dbanie o naturę!!!

Bardzo cieszymy się, że mamy swój udział w tworzeniu tego rodzaju innowacji, które pozytywnie wpłyną na rozwój naszych klientów oraz jakość planety.
Napisany przez nas projekt zajął 92 miejsce z pośród 412 złożonych aplikacji.
Konkurs-nr-4-w-2020_01022022-v2

Jeśli też chciałbyś rozwijać się dzięki funduszom unijnym – skontaktuj się z nami!