BUSINESS COACHING

 

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Oferta coachingowe firmy M.K. Consulting obejmuje podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyki jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb klienta. Sesje prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Podczas sesji szczególny nacisk postawiony jest na warsztatowe i aktywizujące formy i metody treningu. Poprzez omawianie wybranych przykładów, uczestnicy szkoleń oprócz wiedzy teoretycznej przyswajają umiejętności i pozyskują niezbędne narzędzia do zastosowania w codziennej praktyce.

Proces coachingowy pozwala na wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów, opracowuje efektywną strategię działania, udoskonala kompetencje interpersonalne oraz przywódcze, a także prowadzi do wzrostu motywacji. Business coaching obejmuje od 10 do 15 sesji- każda 60 min.

Masz pytania dotyczące oferty, chcesz poznać więcej szczegółów – skontaktuj się ze nami!

You have said that a crisis freebrowsinglink.com/how-to-write-engaging-content/ of faith brought you to this project.