22 listopada Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o dofinansowaniu 16 najlepszych projektów złożonych w ramach konkursu Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”. Wśród najlepszych znalazły się dwa przygotowane przez nas wnioski. Aplikacje naszych klientów uplasowały się kolejno na 4 i 12 miejscu wśród najwyżej ocenionych pomysłów.

Wartość projektów: 3 498 120,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 1 281 200,00 PLN.
https://www.funduszedlamazowsza.eu

Dzięki dotacjom firmy będą mogły wdrożyć proekologiczne innowacje produktowe.
Bardzo cieszymy się, że mamy swój udział w tworzeniu tego rodzaju innowacji.
Jeśli też chciałbyś rozwijać się dzięki funduszom unijnym – skontaktuj się z nami!