Bon na cyfryzację PO IR 6.2

Cyfryzacja w Twojej firmie jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 85%. Dotacje możesz przeznaczyć na:

  • kupno środków trwałych, niezbędnych do wdrażania cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy,
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
  • kupno lub licencjonowanie oprogramowania,
  • kupno usług, które są niezbędne do wdrożenia cyfryzacji w przedsiębiorstwie.

ZASADY FINANSOWANIA

Wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
Minimalna wartość wydatków kwaelifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN
Alokacja konkursu – ponad 110 mln zł

Maksym. kwota dofinansowania:255 tyś.zł

INFORMACJE

Start naboru:

20.09.2021 r.

Koniec naboru:

20.10.2021 r.

Maksym. kwota dofinansowania:

255 tyś.zł

Minim. kwota dofinansowania:

brak

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!