Przemysł 4.0 – Działanie Pilotażowe

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0

Wnioskodawca: małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność produkcyjną, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, które przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek i udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł. Wymogiem jest posiadanie przez Wnioskodawcę opracowaną mapę drogową – plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0.

Cel konkursu: celem konkursu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Na co dofinasnansowanie?

 • usługa polegająca na opracowaniu mapy drogowej – maksymalny koszt 100.000 zł
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Technologie objęte dofinansowaniem:

 • Bid Data oraz działania związane z analizą danych
 • Roboty przemysłowe
 • Przemysłowy Internet rzeczy
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS)
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Chmura obliczeniowa
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
 • Sztuczna inteligencja
 • Blockchain
 • Druk addatywny (Druk 3D)

Maksymalny poziom dofinansowania: 

W ramach pomocy de minimis do 85%:

 • Na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • Na usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, na nabycie albo wytworzenie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej.

W ramach rozporządzenia „Pomoc na usługi doradcze dla MŚP” – 50%

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP w zakresie nabycia albo wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej – do 70%

Alokacja konkursu: 20 mln PLN

INFORMACJE

Start naboru:

15.06.2021 r.

Koniec naboru:

30.06.2021 r.

Maksym. kwota dofinansowania:

800 tyś.zł

Minim. kwota dofinansowania:

brak

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!