Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, która wpłynęła na wszystkie branże i jej skutki będziemy obserwować jeszcze przez długi czas.

Dla naszych klientów to bez wątpienia trudny czas dlatego pomagamy przedsiębiorcom w pozyskaniu dotacji na kapitał obrotowy i pokrycie strat spowodowanych pandemią.

Wspólnie z naszymi Klientami opracowaliśmy projekty pomagające w funkcjonowaniu społeczeństwa w obecnym czasie. Założyliśmy kilkanaście projektów badawcze mających na celu opracowanie nowych rozwiązań z zakresu prewencji oraz funkcjonowania w trakcie i po pandemii.

COVID skierował większą uwagę przedsiębiorców na zrównoważony rozwój biznesu jak również wymusił zmiany organizacyjne zarówno w przestrzeni administracyjnej jak i procesach produkcyjnych.

My również zmierzyliśmy się z nową rzeczywistością i przeorganizowaliśmy sposób współpracy z Klientami.

Mimo trudnych, nowych warunków w minionym roku udało nam się złożyć projekty, które pobiły rekordy w kilku kategoriach:

– największa kwota wsparcia

– największa wartość inwestycji

– największa ilość zadań

– największa ilość czasu poświęcona na zgłębianiu problemów badawczych.

Z sukcesem rozliczyliśmy największy projekt, w historii naszej firmy. A wszystko to działo się w tym specyficznym dla wszystkich czasie.

Rok 2021 zaczynamy od szkoleń, aby pełni się przygotować do nowej perspektywy 2021-2027 a Przedsiębiorcom życzymy przede wszystkim wytrwałości w nadchodzącym czasie.