OFERTA

Proces pozyskania dofinansowania unijnego to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa. Solidne i terminowe przygotowanie wniosku, a następnie realizacja i rozliczenie projektu wymaga zaangażowania dedykowanego zespołu osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy, oraz ogromnego nakładu czasu.

Wspieramy Przedsiębiorców przez cały proces pozyskania dotacji unijnych
od opracowania koncepcji i przygotowania wniosku, po rozliczenie projektu i udział w kontroli końcowej.

Proponowane przez nas formy i modele współpracy zawsze adaptujemy do oczekiwań i możliwości naszych Klientów. Oznacza to, że pozyskiwanie środków unijnych będzie dla Państwa indywidualną szansą na rozwój.

Wnioski o dofinansowanie

1.  Analiza inwestycji
2. Wstępna ocena pod kątem kwalifikowalności.
3. Ocena możliwości uzyskania wsparcia.
4. Planowanie inwestycji.
5. Dobór najefektywnieszych rozwiązań
6. Monitorowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Zarządzanie projektem

1.  Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie.
2. Nadzór nad realizacją i prowadzenie dofinansowanego projektu.
3. Kontrola wskaźników deklarowanych w projekcie.
4. Sprawozdawczość okresowa i końcowa
5. Rozliczenie końcowe projektu
6. Wsparcie w czasie kontroli przez okres trwałości projektu.

Ocena innowacyjności i analizy

1.  Określenie poziomu innowacyjności technologii
2. Analiza możliwości eksportowych na obce rynki
3. Analiza ryzyka w działalności eksportowej na wybrane rynki
4. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania

Wysokospecjalistyczne usługi

1. Transfer technologii z sektora nauki do sektora biznesu
2. Tworzenie modeli komercjalizacji wiedzy
3. Dobór optymalnych partnerów biznesowych
4. Pomoc w nawiązaniu współpracy z uczelniami

Masz pytania dotyczące oferty, chcesz poznać więcej szczegółów – skontaktuj się ze nami!

The write essay veracity read this research paper of the bible seems to have been at the center of this crisis for you.