Granty na Eurogranty

Dzięki dofinansowaniu z Granty na Eurogranty można sfinansować wynagrodzenie firmy doradczej która przygotuje dokumentację do konkursu EIC Accelerator

Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na innowacyjne projekty realizowane w ramach jednego z Programów UE: Horyzont Europa (dawniej znany jako Horyzont 2020), COSME, Kreatywna Europa, LIFE).

 

Na co dofinasowanie:

Wsparcie finansowe można uzyskać na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Poziom dofinansowania wynosi 100% kwota dofinansowania jednego projektu może wynieść maksymalnie nawet 280 060 zł.

 

Pula środków w konkursie wynosi 5 mln złotych, z czego 1 mln złotych przeznaczono na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim a 4 mln na projekty zlokalizowane w pozostałych województwach.

Finansowanie w ramach programu będzie formą pomocy de minimis, natomiast przyznana pomoc będzie miała charakter ryczałtowy, co oznacza uproszczony sposób rozliczania projektu bez konieczności przedstawiania pełnej dokumentacji księgowej.

 

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju firmy oraz konieczności poniesienia kosztów opracowania studium wykonalności. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyróżnić można cztery pułapy maksymalnego poziomu dofinansowania:

280 060 zł – przedsiębiorcy aplikujący samodzielnie, ponoszący koszty opracowania studium wykonalności

239 310 zł – przedsiębiorcy aplikujący w konsorcjum, ponoszący kosztu opracowania studium wykonalności

64 000 zł – przedsiębiorcy aplikujący samodzielnie, nieponoszący kosztu opracowania studium wykonalności

23 250 zł – przedsiębiorcy aplikujący w konsorcjum, nieponoszący kosztu opracowania studium wykonalności

 

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 roku do 27 stycznia 2022 roku, terminy zgłoszeń prowadzone są w pięciu dwumiesięcznych rundach:

  • Runda I: 01.04.2021 – 31.05.2021
  • Runda II: 01.06.2021 – 02.08.2021
  • Runda III: 03.08.2021 – 30.09.2021
  • Runda IV: 01.10.2021 – 30.11.2021
  • Rudna V: 01.10.2021 – 30.11.2021

Po zakończeniu których następuje oceny wniosków złożonych w każdej z rund.

Należy zwrócić uwagę, że intensywność dofinansowania kosztów projektu w ramach programu Granty na Eurogranty uzależniona jest od wyników oceny złożonego w ramach Programów UE wniosku aplikacyjnego.

INFORMACJE

Start naboru:

01.04.2021 r.

Koniec naboru:

27.01.2022 r.

Maksym. kwota dofinansowania:

brak

Minim. kwota dofinansowania:

brak

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!