Żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (obligatoryjne) oraz prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

Nutrigenomika i Biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).

Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.

Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 mln zł

Poziom dofinansowania:

  • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
  • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
  • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)
  • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
  • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na wykonanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Alokacja konkursu: 100 mln zł

INFORMACJE

Start naboru:

06.07.2022 r.

Koniec naboru:

30.09.2022 r.

Maksym. kwota dofinansowania:

10 mln PLN

Minim. kwota dofinansowania:

1 mln PLN

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!