EIC Accelerator- Horyzont Europa

Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Small mid-cap”
(zatrudnienie do 500 osób)
na innowacyjne projekty

Miejsce realizacji projektu cała Europa

W ramach programu można otrzymać́ dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne -społeczne czy usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim oraz globalnym.
Działania, na które zamierzasz sfinansować musza znajdować się na 9 poziomie TRL (np. komercjalizacja i wprowadzenie na rynek). Możesz ubiegać się tylko o komponent inwestycyjny.

Terminy naborów wniosków
Wniosek wstępny: nabór w trybie ciągłym (ocena do 4 tygodni).
Wniosek właściwy:
do 9 czerwca 2021 (I nabór);
do 6 października 2021 (II nabór).

Ponadto: rozwiązanie musi wykazywać wysoki potencjał do wdrożenia i szerokiej komercjalizacji na rynku europejskim oraz globalnym.
Poziom dofinansowania Łączny budżet naboru na 2021 rok wynosi 1 087,6 mln EUR, z czego 592,5 mln EUR przeznaczone jest na nabór ogólny i 495,1 mln EUR na tematyczny
Grant: Dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych (od 0,5-2,5 mln EUR)
Finansowanie mieszane: dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych (do 2,5 mln EUR), finansowanie kapitałowe do 15 mln EUR (wymagana dodatkowa ocena due diligence); coaching

INFORMACJE

Start naboru:

01.04.2021

Koniec naboru:

01.08.2021

Maksym. kwota dofinansowania:

brak

Minim. kwota dofinansowania:

brak

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowy

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!