Przygotowany przez nas projekt, dotyczy produkcji dietetycznych ciast drożdżowych, charakteryzujących się wysoką wartością̨ odżywczą i prozdrowotną, poddanych łagodnej obróbce termicznej w postaci parowania, w skrócie mówiąc chodzi o zdrowe pampuchy.
Wartość projektu: 8 708 400,00 zł.
Wartość dotacji: 3 186 000,00 zł.
Lista ocenionych projektów – projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów
W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy dotacje w ramach szybkiej ścieżki, funduszy norweskich, kredytu technologicznego i badań na rynek.
Odnieśliśmy zwycięstwo we wszystkich najważniejszych konkursach w tym roku dla Naszych klientów.
Z niecierpliwością spoglądamy na Nową Perspektywę i już nie możemy doczekać się kolejnych wyzwań jakie są przed nami.
Tak, znamy się tym co robimy, wiedza to klucz do sukcesu.