MKCDotacje

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA”

Konkurs ten jest szansą dla wykluczonych do tej pory przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego, które teraz będą mogły pozyskać pomoc na realizację prac badawczo – rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. W konkursie mogą …

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA” Read More »

Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Działanie 2.1 skierowane jest do pomocy w finansowaniu utworzenia bądź rozwoju centrów badawczo – rozwojowych, które polega na inwestowaniu w sprzęt, aparaturę, technologie i infrastrukturę, konieczne do prowadzenia prac B+R, w tym również budynki, grunty oraz wartości niematerialne i prawne. Wnioskodawca nie jest zobligowany …

Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Read More »

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Całkowita alokacja wynosi 350 mln PLN Termin naboru wniosków trwa od 15.10.2019 r. do 23.04.2020 r. oraz od 24.09.2020 r. do 30.12.2020 r. Przeznaczeniem działania 3.2.2 jest pomoc wdrożeniowa innowacji technologicznej opracowanej przez prace B+R przeprowadzone ze strony wnioskodawcy, czy też zakupione od innego podmiotu. Wsparcie to polega na udzieleniu premii technologicznej, która jest wypłacana …

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Read More »

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem konkursu jest finansowanie prowadzenia przez mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa prac badawczo – rozwojowych. Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące badań przemysłowych oraz prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej bądź procesowej. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w których liderem jest …

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Read More »

Poddziałanie 3.2.1 Badania na Rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Alokacja konkursu wynosi aż 550 mln PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ogólnokrajowy konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie bądź na zlecenie wnioskodawcy, jak również zakupionych, prowadzących do wdrożenia …

Poddziałanie 3.2.1 Badania na Rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Read More »

Witajcie!

Trochę dawno nas tutaj nie było, mieliśmy ręce pełne roboty. Rok 2019 był dla nas szczególny – z jednej strony ciężki i bardzo pracowity, a z drugiej wyjątkowo satysfakcjonujący. Łączna wartość projektów obsłużonych przez nas w poprzednim roku zamknęła się w kwocie przekraczającej 90 000 000 zł. Podwoiliśmy sprzedaż i obroty w stosunku do roku 2018, …

Witajcie! Read More »