itsolution

Ekspansja na rynki zagraniczne

Obecne ciężkie czasy wynikające z pandemii Covid-19 to wbrew pozorom dobry czas na plany dotyczące internacjonalizacji Państwa oferty produktowej . Jak twierdzi Arkadiusz Dewódzki dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP „Czas pandemii Covid-19 to dobry czas na rozwój przez zwiększanie lub rozpoczęcie eksportu” W związku z tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu Internacjonalizacja …

Ekspansja na rynki zagraniczne Read More »

Duży sukces w konkursie Szybka Ścieżka

Przygotowany przez nas wniosek dla czołowego producenta płyt warstwowych i styropianu w Polsce uzyskał dofinansowanie. Wartość dofinansowania: 3 928 575,27 zł. Całkowita wartość projektu: 5 326 265,08 zł. Sukces to potwierdzenie, że potrafimy pozyskiwać dotacje dla dużych, doświadczonych na rynku graczy. Ostatnie nabory ze starej perspektywy to już nie czas na eksperymenty. Rekordowe zainteresowanie wymaga …

Duży sukces w konkursie Szybka Ścieżka Read More »

Podsumowanie roku 2020

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, która wpłynęła na wszystkie branże i jej skutki będziemy obserwować jeszcze przez długi czas. Dla naszych klientów to bez wątpienia trudny czas dlatego pomagamy przedsiębiorcom w pozyskaniu dotacji na kapitał obrotowy i pokrycie strat spowodowanych pandemią. Wspólnie z naszymi Klientami opracowaliśmy projekty pomagające w funkcjonowaniu społeczeństwa w obecnym czasie. …

Podsumowanie roku 2020 Read More »

Przemysł 4.0 – Działanie Pilotażowe

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0 Wnioskodawca: małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność produkcyjną, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, które przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek i udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł. Wymogiem jest posiadanie przez Wnioskodawcę …

Przemysł 4.0 – Działanie Pilotażowe Read More »

EIC Accelerator- Horyzont Europa

Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Small mid-cap” (zatrudnienie do 500 osób) na innowacyjne projekty Miejsce realizacji projektu cała Europa   W ramach programu można otrzymać́ dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne -społeczne czy usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim oraz …

EIC Accelerator- Horyzont Europa Read More »

Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wnioskodawca: podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej  Cel konkursu: Celem jest pełna diagnoza i  przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na ww. wybrane rynki. Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie powinni  posiadać co najmniej jeden wyrób lub …

Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Read More »

Granty na Eurogranty

Dzięki dofinansowaniu z Granty na Eurogranty można sfinansować wynagrodzenie firmy doradczej która przygotuje dokumentację do konkursu EIC Accelerator Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na innowacyjne projekty realizowane w ramach jednego z Programów UE: Horyzont Europa (dawniej znany jako Horyzont 2020), COSME, Kreatywna Europa, LIFE).   Na co dofinasowanie: Wsparcie finansowe można uzyskać na pokrycie …

Granty na Eurogranty Read More »

Witajcie!

Trochę dawno nas tutaj nie było, mieliśmy ręce pełne roboty. Rok 2019 był dla nas szczególny – z jednej strony ciężki i bardzo pracowity, a z drugiej wyjątkowo satysfakcjonujący. Łączna wartość projektów obsłużonych przez nas w poprzednim roku zamknęła się w kwocie przekraczającej 90 000 000 zł. Podwoiliśmy sprzedaż i obroty w stosunku do roku 2018, …

Witajcie! Read More »