itsolution

Podsumowanie roku 2020

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, która wpłynęła na wszystkie branże i jej skutki będziemy obserwować jeszcze przez długi czas. Dla naszych klientów to bez wątpienia trudny czas dlatego pomagamy przedsiębiorcom w pozyskaniu dotacji na kapitał obrotowy i pokrycie strat spowodowanych pandemią. Wspólnie z naszymi Klientami opracowaliśmy projekty pomagające w funkcjonowaniu społeczeństwa w obecnym czasie. …

Podsumowanie roku 2020 Read More »

RPO woj. Śląskie Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskie. Typy projektów: 1. „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” 2. „Inwestycje w MŚP”   Termin naboru: Planowany termin naboru – kwiecień 2021 r., Maksymalny poziom dofinansowania: W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%   …

RPO woj. Śląskie Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” Read More »

1.1.1. PO IR „Szybka Ścieżka”

Firmy oraz konsorcja firm z jednostkami naukowymi mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie prac B+R. Termin naboru: 22 marca 2021 – 4 maja 2021 r., konkurs podzielony na rundy (szczegóły po ogłoszeniu konkursu tj. po 15 lutym 2021 r.):   Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową) realizujące projekty poza województwem mazowieckim: …

1.1.1. PO IR „Szybka Ścieżka” Read More »

3.2.1. PO IR „Badania na Rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników prac B+R. Termin konkursu:  13 stycznia 2021 – 17 lutego 2021 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Przedmiot dofinansowania: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie …

3.2.1. PO IR „Badania na Rynek” Read More »

Witajcie!

Trochę dawno nas tutaj nie było, mieliśmy ręce pełne roboty. Rok 2019 był dla nas szczególny – z jednej strony ciężki i bardzo pracowity, a z drugiej wyjątkowo satysfakcjonujący. Łączna wartość projektów obsłużonych przez nas w poprzednim roku zamknęła się w kwocie przekraczającej 90 000 000 zł. Podwoiliśmy sprzedaż i obroty w stosunku do roku 2018, …

Witajcie! Read More »