itsolution

Podsumowanie roku 2020

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, która wpłynęła na wszystkie branże i jej skutki będziemy obserwować jeszcze przez długi czas. Dla naszych klientów to bez wątpienia trudny czas dlatego pomagamy przedsiębiorcom w pozyskaniu dotacji na kapitał obrotowy i pokrycie strat spowodowanych pandemią. Wspólnie z naszymi Klientami opracowaliśmy projekty pomagające w funkcjonowaniu społeczeństwa w obecnym czasie. …

Podsumowanie roku 2020 Read More »

RPO woj. Śląskie Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskie. Typy projektów: 1. „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” 2. „Inwestycje w MŚP”   Termin naboru: Planowany termin naboru – kwiecień 2021 r., Maksymalny poziom dofinansowania: W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%   …

RPO woj. Śląskie Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” Read More »

1.1.1. PO IR „Szybka Ścieżka”

Firmy oraz konsorcja firm z jednostkami naukowymi mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie prac B+R. Termin naboru: 22 marca 2021 – 4 maja 2021 r., konkurs podzielony na rundy (szczegóły po ogłoszeniu konkursu tj. po 15 lutym 2021 r.):   Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową) realizujące projekty poza województwem mazowieckim: …

1.1.1. PO IR „Szybka Ścieżka” Read More »

3.2.1. PO IR „Badania na Rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników prac B+R. Termin konkursu:  13 stycznia 2021 – 17 lutego 2021 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Przedmiot dofinansowania: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie …

3.2.1. PO IR „Badania na Rynek” Read More »

1.1.1. „Szybka ścieżka – KORONAWIRUSY”

Termin naboru: 6 maja 2020 – 31 grudnia 2020 r., konkurs podzielony na rundy: 6 maja – 5 czerwca 2020 r. 6 czerwca – 24 lipca 2020 r. 25 lipca – 31 grudnia 2020 r. Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową) Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe …

1.1.1. „Szybka ścieżka – KORONAWIRUSY” Read More »

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA”

Konkurs ten jest szansą dla wykluczonych do tej pory przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego, które teraz będą mogły pozyskać pomoc na realizację prac badawczo – rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. W konkursie mogą …

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA” Read More »

Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Działanie 2.1 skierowane jest do pomocy w finansowaniu utworzenia bądź rozwoju centrów badawczo – rozwojowych, które polega na inwestowaniu w sprzęt, aparaturę, technologie i infrastrukturę, konieczne do prowadzenia prac B+R, w tym również budynki, grunty oraz wartości niematerialne i prawne. Wnioskodawca nie jest zobligowany …

Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Read More »

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Całkowita alokacja wynosi 350 mln PLN Termin naboru wniosków trwa od 15.10.2019 r. do 23.04.2020 r. oraz od 24.09.2020 r. do 30.12.2020 r. Przeznaczeniem działania 3.2.2 jest pomoc wdrożeniowa innowacji technologicznej opracowanej przez prace B+R przeprowadzone ze strony wnioskodawcy, czy też zakupione od innego podmiotu. Wsparcie to polega na udzieleniu premii technologicznej, która jest wypłacana …

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Read More »

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem konkursu jest finansowanie prowadzenia przez mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa prac badawczo – rozwojowych. Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące badań przemysłowych oraz prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej bądź procesowej. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w których liderem jest …

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Read More »