Aktualności

Wielki Sukces!!!

Pozyskaliśmy prawie 10 mln zł dofinansowania na JEDEN PROJEKT (55% kosztów) Całkowita wartość projektu 21,525 mln zł. Wspólnymi wysiłkami udało się pozyskać dotacje, która zaowocuje …

Więcej

Sukcesy na Mazowszu!!!

22 listopada Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o dofinansowaniu 16 najlepszych projektów złożonych w ramach konkursu Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na …

Więcej

Dotacja w Programie Badania na Rynek!!!

Przygotowany przez nas projekt, dotyczy produkcji dietetycznych ciast drożdżowych, charakteryzujących się wysoką wartością̨ odżywczą i prozdrowotną, poddanych łagodnej obróbce termicznej w postaci parowania, w skrócie …

Więcej