3.2.1. PO IR „Badania na Rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników prac B+R.

Termin konkursu:  13 stycznia 2021 – 17 lutego 2021

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedmiot dofinansowania: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) bądź technologicznej innowacji procesowej

Dofinansowanie obejmuje wydatki inwestycyjne niezbędne do wdrożenia produkcji. Dodatkowo, wsparcie kierowane jest na usługi doradcze oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w celu dopracowania produktów i usług będących docelowym wynikiem wdrożenia w ramach projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR, w tym:

Na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł

Na usługi doradcze: 1 mln zł

 Poziom dofinansowania:

do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych

do 70% kosztów kwalifikowalnych w zakresie wydatków inwestycyjnych

w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 Alokacja konkursu: 500 mln PLN

dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim: 65 mln PLN

dla projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie: 435 mln PLN.

INFORMACJE

Start naboru:

13.01.2021

Koniec naboru:

17.02.2021

Maksym. kwota dofinansowania:

50 mln EUR

Minim. kwota dofinansowania:

1 mln zł.

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!