1.1.1. „Szybka ścieżka – KORONAWIRUSY”

Termin naboru: 6 maja 2020 – 31 grudnia 2020 r., konkurs podzielony na rundy:

6 maja – 5 czerwca 2020 r.
6 czerwca – 24 lipca 2020 r.
25 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową) Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Przedmiot projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu.
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.
OBSZAR I – Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym OBSZAR II – Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej OBSZAR III – Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

dla projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP – 1 mln zł dla pozostałych projektów – 2 mln zł.

Poziom dofinansowania:

do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis) w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Alokacja konkursu: 200 000 000 PLN, w tym:

75 mln PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
125 mln PLN z alokacji dla pozostałych województw

INFORMACJE

Start naboru:

06.05.2020

Koniec naboru:

31.12.2020

Maksym. kwota dofinansowania:

2000000

Minim. kwota dofinansowania:

1000000

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!