1.1.1. PO IR „Szybka Ścieżka”

Firmy oraz konsorcja firm z jednostkami naukowymi mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie prac B+R.

Termin naboru: 22 marca 2021 – 4 maja 2021 r., konkurs podzielony na rundy (szczegóły po ogłoszeniu konkursu tj. po 15 lutym 2021 r.):

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową) realizujące projekty poza województwem mazowieckim:

przedsiębiorstwa duże samodzielnie lub w konsorcjum z przedsiębiorstwami (max 3 podmioty), lub jednostkami naukowymi (max 3 podmioty)

MŚP samodzielnie, lub w konsorcjum z innym MŚP lub jednostkami naukowymi

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

dla projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP – 1 mln zł

dla pozostałych projektów –  2 mln zł.

 

Poziom dofinansowania:

do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)

w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Alokacja konkursu: 300 mln zł

INFORMACJE

Start naboru:

22.03.2021

Koniec naboru:

04.05.2021

Maksym. kwota dofinansowania:

20 mln EUR

Minim. kwota dofinansowania:

1 mln zł.

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowy z wyłączeniem Mazowsza

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!