• W 2017 roku firma M.K. Consulting w sposób rzetelny i terminowy wywiązała się ze swoich zobowiązań. Projekt pt.: „Automatyzacja inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D” uzyskał wysokie 23 miejsce wśród 300 firm Mazowsza aplikujących do konkursu  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Działalność badawczo-rozowjowa przedsiębiorstw.- typy projektów-Projekty badawczo-rozowojowe.

  Designers Spółka z o.o.
 • Wspólnie opracowany projekt w 2016 roku pod nazwą „Wdrożenie nowej technologii utylizacji emulsji olejowo-wodnych, opartej o innowacyjny preparat bakteryjno-enzymatyczny” znalazł uznanie w oczach oceniających, czego odzwierciedleniem jest uzyskanie 3 miejsce w województwie Wielkopolskim. M.K.Consulting wykazała się znakomita znajomością zagadnień związanych z funduszami UE.

  S.P.D.V. Spółka Akcyjna
 • Dzięki współpracy z firmą M.K. Consulting Mirosław Kaźmierczak mieliśmy możliwość pozyskania dwóch dotacji na realizacje projektu pt.: „Istotny wzrost konkurencyjności firmy „FOL-DRUK” poprzez zakup ultranowoczesnych maszyn drukarskich i rozszerzenie oferty produktowej” oraz projektu „Poprawa konkurencyjności firmy Fol-Druk z Płocka poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych technologii, które wpłyną na rozszerzenie oferty o nowe i znacząco ulepszone produkty”
  Nasze projekty zajęły:16 miejsce w 2012 roku i 21 miejsce na w 2015 roku.

  Fol-Druk Stanisław Szczechowicz Sp. J.
 • Opracowany przez nas wniosek dla firmy Artplex, został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, konkursu RPOWM/1.5/2/2013. Projekt pt.: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „Artplex” poprzez wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów i usług” uzyskał wysokie 25 miejsce w 2014 roku.

  „Artplex” – Jerzy Kalinowski

Poznaj bliżej naszą ofertę. Z naszych usług skorzystało z sukcesem ponad 100 Klientów, dla których pozyskaliśmy 200 mln zł dotacji!

ANKIETA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ
FUNDUSZE POMOCOWE 2014-2020 r.

Wypełnij formularz, żeby otrzymać bezpłatną analizę inwestycji
HARMONOGRAM
Zobacz aktualny harmonogram konkursów

Mapa dotacji

Liczby nie kłamią

0
Złożonych projektów
0
Pozyskanych dotacji (w MLN)
0
% skuteczności
0
Pozyskane dotacje

SKUTECZNOŚĆ

Skuteczność naszych działań mówi sama za siebie.: Projekty M.K. Consulting zajmują wysokie miejsca w konkursach dla firm. Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Mazowieckie
Dolnośląskie
Lubelskie
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie

Naszymi klientami są między innymi